In-situ Ammonia analyse in DeNOx

PROCES:
In de energie centrale wordt NOx-reductie, aangeduid als DeNOx,  bereikt door selectieve katalytische reductie (SCR) of selectieve noncatalytic reduction (SNCR). Ammoniak wordt geïnjecteerd in de gasstroom om te reageren met NO om H2O en N2 te vormen. De overmaat ammoniak (NH3) in het afgasgas heet NH3-slip. Ammoniak wordt typisch gemeten na het injectiepunt (1) stroomafwaarts van de katalysatoren (SCR). Het is belangrijk dat de meting accuraat, snel en betrouwbaar is. Aangezien ammoniak als giftig wordt beschouwd, wordt de emissie naar de lucht ook gemeten in de stapel (2). Hoge gevoeligheid en hoge betrouwbaarheid zijn nodig.

TYPISCHE PROCESGEGEVENS
NH3-concentratie 0-15 ppm (SCR), 0-50 ppm (SNCR)
H2O-gehalte 10 -30%
Temperatuur 200-400 ° C
Atmosferische druk
Optische padlengte 1-6 meter

VOORDELEN:
• Vermindert  NOx-emissie naar de lucht.
• In-situ meting (geen bemonsteringssysteem - geen extra kosten / uren)
• Snelle reactie op procesveranderingen
• Eenvoudige controle op de injectie van de NH3
• Optimaliseer / verlaag het NH3 (Urea) verbruik
• Verleng de levensduur van de fabriek
• De lopende kosten voor analyse apparatuur verminderen
• Laag onderhoud op analyse apparatuur
Ankersmid Process          info@ankersmid-sampling.com,  (31)-0548-59 59 69